OR

Show

Close


OR

Show

Close

Sunira Sumi

வாழ்க்கை


வெற்றிகள் யாவும்
என் இதயத்தில் பதிவேற்றினேன்...

தோல்விகள் யாவும்
என் சிந்தையில் பதிவேற்றினேன்....

தோழ்வியில் என்
மனம் உடைந்திடாமல்
இருக்கவும்...

வெற்றியில் என்
தலையில் கணம் கூடிடாமல்
இருக்கவும்....

Lines - Sunira

15-04-2019 02:58

 

2

 

4.50


Comments(

4

)


Sunira Sumi

உண்மைதான்...

1555337727

☔ M.Jeyabharath Jeyam☔

ஒவ்வொருவரும் நினைவில் வைக்கவேண்டிய வரிகள்....

1555312677

Sunira Sumi

நன்றி!!

1555298295

ராஜாசெந்தில்குமார்

Beautifulllll...

1555297840